Category Archives: ทำตาสองชั้น

การทำตาสองชั้น (Double eyelid operation) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยน

การทำตาสองชั้น (Double eyelid operation) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยน และแก้ไขเปลือกตาบนที่อวบอูมไม่มีชั้นหนังตา หรือที่เกรียกว่า หนังตาชั้นเดียว การผ่าตัดหรือการเย็บจะทำให้เกิดเปลือกที่บางเป็นธรรมชาติ และมีชั้นของหนังตา โดยการเย็บบริเวณขอบล่างของรอยผ่าตัดให้ติดกับกับเยื่อของบริเวณกล้ามเนื้อหนังตาที่ต้องการยก ซึ่งรอยผ่าตัดจะอยู่ห่างจากขอบหนังตาประมาณ 6-10 มิลลิเมตร หากระยะเกินกว่านี้จะทำให้ชั้นของหนังตากว้างเกินไปไม่เป็นธรรมชาติ ทำตาสองชั้น. วิธีการทำตาสองชั้น 1. การกรีดหนังตา เป็นวิธีการผ่าตัดสำหรับผู้ที่มีหนังตาบวมหนา และมีชั้นไขมันใต้หนังตามาก ด้วยการกำหนดระยะของชั้นหนังตาตามที่ต้องการ และกรีดหนังตาตั้งแต่หัวหนังตาจนถึงหางตาตามแนวที่กำหนดไว้ของการเกิดชั้นหนังตา พร้อมผ่าตัดเอาชั้นไขมันบางส่วนออก และเย็บหนังตาเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นหนังตาที่บาง และเกิดรูปร่างมีชั้นหนังตา ทั้งนี้ การผ่าตัดอาจใช้อุปกรณ์ร่วมกันหลายอย่าง อาทิ มีดผ่าตัด เข็มไฟฟ้า และเลเซอร์ ทำตาสองชั้น 2. การเปิดแผลขนาดเล็ก เป็นวิธีการทำสองชั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาบาง และมีชั้นไขมันไม่มากนัก หนังตาไม่หย่อนหรือตกมาก ด้วยการเปิดแผลขาดเล็กตามแนวยาวของชั้นหนังตาที่ต้องการให้มีรูปร่าง พร้อมนำไขมันบางส่วนออกตามแนวแผลที่เปิด และเย็บหนังตาเข้าด้วยกัน เมื่อแผลหายจะทำให้เกิดชั้นหนังตาขึ้น … Continue reading

Posted in ทำตาสองชั้น, ศัลยกรรม | Comments Off