Category Archives: ตา2ชั้น

ตา2ชั้นเทคนิคการทำตาสองชั้นโดยทั่วไป

ตา2ชั้นเทคนิคการทำตาสองชั้นโดยทั่วไปที่รู้จักกันคือการเจาะแล้วเย็บทะลุเปลือกตาโดยตรง หรือที่เรียกว่าการเย็บ 3 จุด ซึ่งทำให้เกิดตาสองชั้นจริง แต่คนส่วนใหญ่มักมีปัญหาลืมตาไม่ค่อยสุด ตาตก ตาปรือ ดังนั้น การเย็บ 3 จุด จึงไม่ใช่การทำตาสองชั้นและไม่สามารถแก้ปัญหาตาไม่สวยได้อย่างแท้จริง ซึ่งต่างกับเทคนิคเซเลบริตี้อายที่เป็นการเปลี่ยนจุดเกาะใหม่ของกล้ามเนื้อลีเวเตอร์อะโพเนโรสิส (Levator Aponeurosis) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดชั้นตา เชื่อมอยู่ระหว่างหน้าผากลงมาเกาะที่เปลือกตา โดยเลาะจุดยึดเดิมแล้วเปลี่ยนจุดยึดใหม่ ทำให้กล้ามเนื้อนี้ถูกดึงให้ตึงขึ้น ตาจึงเปิดขึ้นและปรากฏชั้นตา ทำให้ดวงตาดูกลมโตโดดเด่น และยังเป็นการพลิกขนตาทำให้ขนตางอนขึ้นอีกด้วยตา2ชั้น. ตา2ชั้น ทำตาแล้วทำไมยังดูไม่โตอยู่ดี? นั่นเป็นเพราะลักษณะดวงตาของแต่คนคนไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะมีชั้นตาแล้วแต่ถ้าอยากให้ตาดูเปิดและโตมากขึ้นก็จำเป็นต้องการเปิดหัวตาหรือหางตา (Skin flap) คนที่มองเห็นหัวตาปิดนั้นแท้จริงแล้วหัวตอยู่ข้างใน แต่มีเส้นของเปลือกตาปิดเลยลงมาข้างล่าง โดยรูปหัวตา สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 รูปหัวตาโซนยุโรป หัวตาเปิด … Continue reading

Posted in ตา2ชั้น | Comments Off